You are here

Region 2: Vågø

This is the Vågø page list. You can click the title to browse the detail information.

Miðvágur, Miðvágs, Vågø, Færøerne: 0370

 • Title : Miðvágur, Miðvágs, Vågø, Færøerne
 • City : Miðvágur
 • Region 3 : Miðvágs
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0370

Vatnsoyrar, Miðvágs, Vågø, Færøerne: 0385

 • Title : Vatnsoyrar, Miðvágs, Vågø, Færøerne
 • City : Vatnsoyrar
 • Region 3 : Miðvágs
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0385

Bøur, Sørvágs, Vågø, Færøerne: 0386

 • Title : Bøur, Sørvágs, Vågø, Færøerne
 • City : Bøur
 • Region 3 : Sørvágs
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0386

Gásadalur, Sørvágs, Vågø, Færøerne: 0387

 • Title : Gásadalur, Sørvágs, Vågø, Færøerne
 • City : Gásadalur
 • Region 3 : Sørvágs
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0387

Mykines, Sørvágs, Vågø, Færøerne: 0388

 • Title : Mykines, Sørvágs, Vågø, Færøerne
 • City : Mykines
 • Region 3 : Sørvágs
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0388

Sørvágur, Sørvágs, Vågø, Færøerne: 0380

 • Title : Sørvágur, Sørvágs, Vågø, Færøerne
 • City : Sørvágur
 • Region 3 : Sørvágs
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0380

Sandavágur, Vága, Vågø, Færøerne: 0360

 • Title : Sandavágur, Vága, Vågø, Færøerne
 • City : Sandavágur
 • Region 3 : Vága
 • Region 2 : Vågø
 • Region 1 : Færøerne
 • Country : Denmark (DK)
 • Postcode (ZIP) : 0360
Subscribe to Vågø